Institucija: Valstybinė įstaiga

Pasitikėjimo linija


Mano draugė pasitikėjimo linija parašė valstybinei tarnybai, kuri priklauso vienai ministerijai, apie skyriaus vedėjo netinkamus veiksmus. Pranešime nurodė vardą ir pavardę. Tačiau valstybinė tarnyba pranešimą su nurodytais trūkumais, su vardu ir pavarde, perdavė skyriaus vedėjai. Ar valstybinė tarnyba teisėtai pasielgė atskleisdama vardą ir pavardę asmens, kuris skundžia skyriaus vedėjo veiksmus? Taip pat noriu sužinoti ar anonimiškai pateikus pranešimą valstybinės įstaigos Pasitikėjimo linija, įstaiga mato kompiuterio IP ir ar žino IP kompiuterio adresą ir vartotojo vardą ir pavardę?


Klausia: Ona
Sritis: Kita

Transparency International atsakymas:


Laba diena,

Visų pirma, norime perspėti, kad praktiškai bet koks Jūsų veiksmas internete palieka internetinį pėdsaką, pagal kurį dažniausiai galima atsekti kompiuterio IP adresą. Mūsų prieš porą metų atlikta visų įstaigų turimų pasitikėjimo linijų internete analizė atskleidė, kad didžioji dauguma jų (jeigu ne visos) teigdamos, kad yra "anoniminės" iš tiesų klaidina galimus pranešėjus, nes neturi techninių priemonių užtikrinti, kad tikrai nefiksuos IP adreso. Iš karto atkreipiame dėmesį, kad ir svetainėje "www.skaidrumolinija.lt" paliekamų pranešimų IP adresai fiksuojami - ši informacija yra vidinė, tačiau techniškai negalima absoliučiai užtikrinti, kad ši informacija negali būti išorinėmis priemonėmis atskleista (nors imamės visų apsaugos priemonių ir esame įdiegę saugumo sertifikatą). Dėl šios priežasties norėtume Jus pakviesti konsultacijai į mūsų biurą - jeigu tik turite galimybę atvykti, esame įsikūrę Vilniuje, Didžiojoje gatvėje, būtume pasirengę suderinti Jums tinkamiausią laiką. Galite su mumis susisiekti telefonu, nurodytu šioje svetainėje arba tel. 8 5  212 69 51, taip pat  parašyti ne viešai laikui suderinti.

Dėl Jūsų pirmojo klausimo - iš esmės, praktikos dėl veiksmingos pranešėjų apsaugos Lietuvos nėra. Visgi informacija apie daromą/ketinamą daryti pažeidimą tikrai jokiu būdu negali būti pateikiama įstaigos vadovui.

Situaciją, kurioje atsidūrė Jūsų draugė, nulėmė tai, jog Lietuvoje iki šiol nėra pakankamai išsamiai sureguliuota pranešėjų apsauga. Remiantis LRV Nutarimo dėl informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo 13 punktu gautą informaciją apie pažeidimą DRAUDŽIAMA perduoti tą pažeidimą galimai darantiems/ketinantiems daryti asmenims ( "Įgaliotas asmuo privalo užtikrinti įstaigoje gautos informacijos konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jos (jo), – draudžiama gautą informaciją skelbti viešai, perduoti pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims."). Deja, tas pats nutarimas numato, kad už gautų pranešimų tvarkymą gali būti atsakingas įstaigos vadovas (8 punktas) ir nėra numatyta, kaip tokiais atvejais vengti aiškaus galimo interesų konflikto. Tokia praktika tikrai yra ydinga ir mes nuolat teikiame pastabas dėl to, kad ją reikia keisti. Visą nutarimą galite rasti čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435723&p_tr2=2

Mūsų nuomone, Jūsų minimu atveju būtinai reikėtų apskųsti faktą, kad Jūsų draugės informacija apie pažeidimą pateko to pažeidimo padarymu įtariamam asmeniui su visa jos asmenine informacija. Teoriškai tą daryti reikėtų administracine tvarka - tai yra skundžiant ministerijai, kuriai pavaldi Jūsų minima valstybinė tarnyba. Tačiau siekiant išvengti dar vieno galimo aiškaus  interesų konflikto, rekomenduotume iš karto apsvarstyti, ką ketinate daryti toliau. Mums sunku patarti nežinant visų detalių aplinkybių (todėl tikrai labai kviečiame konsultacijai), tačiau gali būti, kad Jūsų draugė turėtų apsvarstyti galimybę kreiptis į teismą. Tokiu atveju, kad galėtume patarti konkrečiau, mums reikėtų žinoti daugiau informacijos, pavyzdžiui, kokio pobūdžio buvo pranešimas, kokia yra vidinė tos įstaigos pranešimų priėmimo tvarka, ar Jūsų draugė vėliau susidūrė su konkrečiomis neigiamomis pasekmėmis (ar jautė spaudimą darbe, kaip sužinojo, kad jos pranešimas perduotas vadovui).

Jeigu pranešimas, kurį padarė Jūsų draugė, buvo susijęs  su korupcinio pobūdžio pažeidimais, skatintume svarstyti kreipimosi į Specialiųjų tyrimų tarnybą galimybę. Galima tai padaryti  tel. (8 5) 266 3333

Taip pat siūlytume informuoti Seimo kontrolierių įstaigą, nemokamas telefonas 8 800 22100. Ši įstaiga Jums gali padėti geriau suprasti Jūsų draugės teises, be to, informavus juos apie situaciją, galima tikėtis, kad bus atliktas tyrimas ir įstaiga bus įpareigota pertvarkyti savo praktiką.

Kaip ir minėjome,  mielai su Jumis ir/ar Jūsų drauge susitiktume - pasistengtume suprasti, ar galime Jums padėti kitomis priemonėmis ir padėti Jums ir/ar Jūsų draugei įvertinti kreipimosi į teismą galimybę.

Pagarbiai-

Skaidrumo linijos komanda

blog comments powered by Disqus